Eduskuntavaalit lähestyvät ja paljon muutoksia pitää saada aikaiseksi, jotta Suomi menestyy tai pikemminkin pärjää muuttuvassa maailmassa. Valtavirta Suomessa kuitenkin on jumiutunut hieman vanhoilliseen ajatusmaailmaan, jossa työläiset ovat työläisiä ja maaherrat maaherroja.


Onko Suomen Yhteiskunnan Rakenteessa Korjattavaa osa 1

Töihin mennään, vaikka toinen jalka haudassa, työpaikat pysyvät samanlaisina ja isommat yritykset ja ne, jotka haluavat muuttaa kangistunutta työelämä kuvaamme, ovat vaikeuksissa henkilöstönsä kanssa. Suomalainen mentaliteetti on selvä. Töitä tehdään, asunto ostetaan pankilta lainaksi ja sitten vain puserretaan läpi elämän. Tällainen ajatusmaailma ei kuitenkaan enää muuttuvassa maailmassa vie pitkälle. Uutta on synnytettävä ja näyttääkin siltä, että politiikan saralla ja yritysmaailmassa sekä erilaisissa kunnan ja kaupunkien hankkeissa tähän pyritäänkin. Nyt vaaditaan näiden muuttujien lisäksi myös Suomen kansalta hieman apuja, varsinkin uusien kokeilujen vastaan ottamiseen. Tarvitaan suunnan näyttäjiä ja innovatiivisia pienyrityksiä. Tarvitaan aloitteita työmarkkinoilta ja liitoilta kohti parempaa ja tarvitaan kaikkien mielipide mukaan, miten ja millä me muutamme tästä maasta toimivan hyvinvointi yhteiskunnan uusien lähtöjen ja uuden sukupolven varalle.

Eläköityminen

Ilmastonmuutoksen lisäksi Suomi joutuu kamppailemaan muutaman muunkin ongelman kanssa tulevaisuudessa. Yksi niistä on eläköityminen. Se tarkoittaa sitä, että Suomesta loppuu työvoima, sillä suuret sukupolvet siirtyvät eläkeikään ja tarpeeksi heitä korvaavaa nuorempaa sukupolvea ei ole tarpeeksi. Mistä siis apu, muualta kuin muuttoperäisestä maahanmuutosta. Se miten Suomi on hoitanut tällä hetkellä maahanmuuttopolitiikkaansa, ei välttämättä ole kauaskantoisesti paras ratkaisu. Nyt ykkösprioriteettina on työikäisyys, kun puhutaan maahanmuutosta. Nuoria työikäisiä miehiä päästetään muuttamaan maahan helpoiten, sillä siitä saadaan suoraan työvoimaa. Maahanmuuttajien perheet voivat anoa pääsyä myöhemmin, mutta nuori mies tulee usein sotaisista oloista ja yksin tähän maahan. Se, että suuria joukkoja yksin tulevia nuoria miehiä päästetään maahan ja valvonta sekä esimerkiksi suomen kielen kehitys jätetään retuperälle, on vaarana se, että ilman omaa perhettään ja tukijoukkojaan voi monesti hämmentynyt nuori päätyä väärille teille. Kuka tätä valvoo ja kuka toimii tukijoukkona, kun oma perhe jää sodanjalkoihin? Ei kukaan. Ja siksi olisi erittäin tärkeää harkita poliittisesti erilaista lähtökantaa työperäisen maahanmuuton saralta meidän maahanmuuttopolitiikkaan, jotta perheitä ei tarvitse rikkoa ja kaikki avun tarvitsevat saavat sitä. Suomella on vahva osaaminen ja kantaa ottavan valtion asema, jolloin meidän pitäisi olla se valtio, joka näyttää esimerkkiä ja löytää keskitien ja rakentaa parhaan maahanmuuttorakenteen eläköitymisen tuovan työmarkkinoiden hädän tueksi ja avuksi.

Perusturva kaikille

Muun muassa Vihreät ajaa ja kannattaa sitä, että tukirakennettamme ja kansalaisen perusturvaa olisi yksinkertaistettava ja rajusti. Se, miten paljon byrokratiaa tukien hakemiseen vaaditaan, on mieletön ja siihen joutuu toden teolla laittamaan ajatusta ja panosta niin opiskelijana kuin työttömänä työnhakijanakin. Kaikki se aika, on poissa itse työn hauista tai opiskelusta ja systeemimme monimutkaisuus vie myös paljon työtunteja niin erilaisilta virastoilta kuin virastojen, Kelan, Työvoimatoimiston, työttömyyskassojen kuin muiden tahojenkin puolesta. Tämä taasen vie siis paljon määrärahoja ja siksi nykyinen järjestelmä on kallis, epäkäytännöllinen ja epäpätevä. Suomeen halutaan tuoda perusturva, joka tarkoittaa, että jokainen Suomen kansalainen saa saman perusturvan, Vihreiden mukaan noin kuuden sadan euron arvoisen kuukausi tuen. Tämä tuki korvaisi niin sairaseläkkeen, työttömyyden tuet ja opiskelijan tuen sekä äitiystuet. Lapsilisään ja työttömyyskorvausta työttömyyskassasta se ei korvaisi. Vastustajat sanovat kuitenkin tasaisen perusturvan passivoivan ihmisiä ja kokevat siten perusturvan olevan tuhoon tuomittu idea.

Perusturva kaikille